Neděle

3. 11.

Ceník, obchodní podmínky, zpracování osobních údajů
Provozovatel: Jóga Letná s.r.o., Dobrovského 20, Praha 7, IČ: 05957460

Hatha Flow SK/EN

Paulína Strečanská, 18:15 Pondělí 28. 10. 2019, 60 minut  

Lekcia Hatha flow preberá základnú myšlienku i význam slova ha-tha, v ktorom sa skrýva koexistencia a rovnováha medzi protikladmi, slnkom a nocou, teplom a chladom, mužom a ženou. Tak i naša prax bude hoc na vlne flow po začiatočnom zahriatí intenzívnejšia a hlboká, postupne nadobudne jinového ducha. Tak aby sme mohli posúvať svoje hranice a zároveň mohli pokojne spať. Vhodne pre mierne pokročilý.

Flow jóga CZ/EN

Jana Vykoukalová, 06:45 Úterý 29. 10. 2019, 60 minut  

Napojení se na nový den, sebe sama a dech. Na vlně dechu pak plynout z pozice do pozice, občas se v nějaké zastavit na trochu déle a možná v ní až jinově zjihnout. Čekají nás dynamická probuzení i jemná vinyasa, meditace, relax, olejíčky, opečovávání se. Společná ranní flow hravá a rozmanitá jako život sám. Lekce je vhodná pro (mírně) pokročilé i začátečníky v dobré kondici.

Polední jóga CZ/EN

Barbara Haráčová, 12:00 Úterý 29. 10. 2019, 60 minut  

Polední jóga pro uvolnění těla a rozproudění energie pro druhou část dne. Jóga je krásnou cestou, na které mohou studenti poznávat nejen své tělo, ale především sami sebe. Ovšem tak jako ke všemu, co je účinné a přínosné, také k józe je potřeba přistupovat s respektem. Lekce jsou proto vedeny v plynulejším, avšak pomalém tempu s ohledem na zdravé provedení pozic a plynulost dechu. Každá lekce je zahájena úvodním zklidněním a uvnitřněním se zaměřením na dech, konec je věnován hluboké relaxaci za doprovodu příjemné hudby. Díky pomalému tempu a vedení v pozicích jsou lekce vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilejší studenty.

Jóga pro začátečníky

Martina Vocílková, 17:00 Úterý 29. 10. 2019, 60 minut  

V úvodu lekce se učíme obrátit smysly dovnitř a zklidnit mysl. Následuje nácvik plného jógového dechu. V rámci jednoduchých ásan se učíme krok po kroku osvojení základních pohybů jako přechod ze stoje do hlubokého předklonu s rovnými zády či skrz rolování páteře, jak během vzpažení nezapojovat ramena a lopatky směrem vzhůru, práci s hrudníkem a žebry a mnoho dalších. Každá lekce je zakončena vedenou relaxací.

✨ Lekci vede: Martina


EN: This lesson is lead just in Czech.

Flow jóga CZ/EN

Lenka Waisová, 18:20 Úterý 29. 10. 2019, 75 minut  

Lekce, na které si s jógovou praxí vyhrajeme. Vedle ásán a krijí neopomene v praxi ani dechová cvičení a různé druhy relaxací. Každá lekce je připravena v souladu s ájurvédskými principy pro dosažení rovnováhy při změnách počasí, či období i vzhledem k postavení měsíce. Čeká nás vědomá praxe, jejimž cílem bude poznávání sebe samých. Lekce je vhodná i pro začátečníky.

✨ Lekci vede: Lenka


EN: Let`s play in this class a bit! In addition to asanas and kriya practice, breathing exercises and various types of relaxation will be not forget in practice. Each lesson is prepared in accordance with Ayurvedic principles to achieve balance with changes in weather or with respect to the position of the moon. Conscious practice awaits us, the goal of which will be to know ourselves. The lesson is also suitable for beginners.

✨ Teacher: Lenka

Vinyása CZ/EN

Katka Michálková, 19:50 Úterý 29. 10. 2019, 75 minut  

Jemně dynamičtější lekce v duchu vinyasa kramy propojující dech s pohybem. Postupným řazením asan, vědomým dechem, meditací, zpěvem manter se pokusíme objevit vnitřní klid, abychom si to, co se naučíme na podložkách, dokázali přenést i mimo ni, a jógu tak žili. Lekce je určená převážně mírně pokročilým, ale zvládne také začátečník v dobré kondici.

✨ Lekci vede: Katka


EN: Slightly dynamic lessons in the spirit of vinyasa krama connecting breath with movement. By gradually shifting the asanas, conscious breathing, meditation, chanting mantras, we will try to discover inner peace so that we can transfer what we learn on the mats beyond it, and thus live yoga. The lesson is intended mostly for intermediate students, but can also be mastered by a beginner in good condition.

✨ Teacher: Katka

Vinyása CZ/EN

Tobias Lorenz, 06:50 Středa 30. 10. 2019, 60 minut  

Nádech - Výdech. Zní to jednoduše - ale to neznamená, že je to snadné. Často spěcháme a chceme stihnout co nejvíce. Stres, neustále rozptýlení, dokonalost - přesně tyto věci nám brání se na chvilku zastavit, pořádně se nadechnout a vydechnout a vnímat kde jsme. Takže zpomalte, prodýchejte to, protáhněte se a bude líp. Tyto lekce jsou výzvou pro všechny jógíny, i pro ty pokročilejší.

✨ Lekci vede: Tobias


EN: Inhale - Exhale. It sounds simple - but that doesn't mean it's easy. We often hurry and want to catch up as much as possible. Stress, constant distraction, perfection - these are exactly the things that prevent us from stopping for a moment, taking a deep breath and exhaling and perceiving where we are. So slow down, breathe it, stretch and it will be better. Practice - and all is coming. This class is suitable for intermediate students or beginners with a good health condition.

✨ Teacher: Tobias

Flow jóga CZ/EN

Tereza Berounská, 16:15 Středa 30. 10. 2019, 60 minut  

Lekce plná kreativních dynamických sekvencí. Zaměříme se na plynulé propojení pohybu těla s dechem. Flow jóga vaše tělo protáhne, posílí a uvolní zároveň. Pozice na sebe navazují a drží se v nich kratší dobu.

Ananda Vinyasa CZ/EN

Andrea Kepková, 17:30 Středa 30. 10. 2019, 90 minut

Ananda znamená blaženost a na našem středečním setkání se k tomuto stavu, stavu naší přirozené, vědomé blaženosti, zkusíme přiblížit. Kousek po kousku, nádech za výdechem a na vlně pohybu se pojďme na chvíli vrátit od nekonečných nároků na sebe, od lavin úkolů a povinností, k přítomnému okamžiku. K uvědomění si toho mocného, magického pocitu blaženosti z prostého daru bytí naživu. Naše praxe je fyzicky vhodná pro alespoň rok praktikující jogíny či jinak fyzicky aktivní nejogíny. Úplné začátečníky lekcí ráda provedu, ale prosím, aby nepřetěžovali svá těla a respektovali své hranice.

Ananda means BLISS so join us on this journey to our natural blissful state. English speaking friends with regular practice are welcome!

Koukni se na Andreu Link

Hatha jóga CZ

Katka Michálková, 06:45 Čtvrtek 31. 10. 2019, 60 minut  

Cílem této lekce je příjemné protažení celého těla. Na začátku lekce se naladíme na náš dech, poté následuje protažení a zahřátí celého těla. Při cvičení se zaměříme na správné provedení a výdrž v pozicích. Ásany na sebe navazují v závislosti na dýchání. Probudíme v sobě hravost a ladnost pohybu. Lekci zakončíme příjemnou relaxací. Vhodné pro mírně pokročilé a pokročilé studenty jógy.

Vinyása CZ/EN

Markéta Raadová, 16:30 Čtvrtek 31. 10. 2019, 75 minut  

Čeká vás dynamická hodina, při které společně zapracujeme na naší síle i flexibilitě. Díky vědomému dechu se budeme dostávat hlouběji do ásan a objevovat kam je naše tělo schopné jít. Během této lekce budeme mít více prostoru, proto se často objeví i pránájáma a meditace. Lekce je vhodná pro pokročilé praktikující.

✨ Lekci vede: Markéta


EN: A dynamic lesson awaits you, during which we will work together on our strength and flexibility. Thanks to conscious breathing, we will get deeper into the asanas and discover where our body is able to go. We will have more space during this lesson, so pranayama and meditation often appear. The lesson is suitable for advanced practitioners.

✨ Teacher: Markéta

Aroma Vinyasa CZ/EN

Baci, 18:00 Čtvrtek 31. 10. 2019, 60 minut  

Vinyasa s kapkou esenciálního oleje. Pročištění organismu a těla od emočních zbytků, fyzických bolestí, nová energie, síla … A možná i afrodiziaka. Provoněná lekce a vaše oblíbené ásany.

✨ Lekci vede: BACI


EN: Vinyasa with a drop of essential oil. Purification of the organism and body from emotional remnants, physical pain, you will get new energy, strength… Be ready for scented lesson and your favorite asanas.

✨Teacher: BACI

Flow jóga CZ/EN

Olga Motlíková, 06:45 Pátek 1. 11. 2019, 60 minut  

Lekci začneme úvodní meditací. Zklidníme mysl a pomocí dechu se spojíme se svou vnitřní silou a rozdmýcháme vnitřní oheň. S hravostí a lehkostí pak proplujeme ásanami někdy v klidnější jindy trochu dynamičtější flow tak, abychom protáhli a zahřáli celé tělo a vykročili do nového dne s jasnější myslí a radostí na srdci.

✨ Lekci vede: Olga


EN: We start the lesson with a short meditation. Calming the mind and deep breath connects with our inner strength. With playfulness and ease, we will flow through the asanas, sometimes in a calmer, sometimes a little more dynamic way. You will definitely stretch and warm the whole body and step into a new day with a clearer mind and joy at heart.

✨ Teacher: Olga

soukroma lekce

Tobias Lorenz, 09:00 Pátek 1. 11. 2019, 60 minut

Lunch jóga CZ/EN

Tereza Velhartická, 12:00 Pátek 1. 11. 2019, 60 minut  

Terezy lekce jsou dynamické, avšak jemné. Intenzivní, ale ohleduplné. Její vinjása jóga je rozmanitá, se zaměřením na detail a techniku. Často překvapí netradičním propojením asán, které tělo zahřejí, protáhnou a probudí.

Vinyása CZ/EN

Michaela Cabuk, 17:50 Pátek 1. 11. 2019, 75 minut  

Jemně dynamičtější lekce v duchu vinyasa kramy propojující dech s pohybem. Postupným řazením asan, vědomým dechem, meditací, zpěvem manter se pokusíme objevit vnitřní klid, abychom si to, co se naučíme na podložkách, dokázali přenést i mimo ni, a jógu tak žili. Lekce je určená převážně mírně pokročilým, ale zvládne také začátečník v dobré kondici.

✨ Lekci vede: Katka


EN: Slightly dynamic lessons in the spirit of vinyasa krama connecting breath with movement. By gradually shifting the asanas, conscious breathing, meditation, chanting mantras, we will try to discover inner peace so that we can transfer what we learn on the mats beyond it, and thus live yoga. The lesson is intended mostly for intermediate students, but can also be mastered by a beginner in good condition.

✨ Teacher: Katka

Hatha jóga CZ/EN

Katka Černická, 15:00 Sobota 2. 11. 2019, 60 minut

Hathu můžeme brát jako nejryzejší formou jógy. Po fyzické stránce se zaměříme na správné provedení ásán, které na sebe budou plynule navazovat. Mysli dopřejeme ztišení a hluboké prožití sebe. K tomu všemu nám pomůže dech i závěrečná meditace. Lekce v klidném tempu, vhodná pro začátečníky i pokročilé.